Erhverv

Slagteriets årsrapport: På trods af Corona blev 2021 et år med mange aktiviteter og investeringer

Der var drift i balance i Corona-året 2021 for Slagteriet.

”2021 blev et aktivt år i Slagteriet S/I på trods af restriktioner og nedlukning på grund af Corona. I perioder med genåbning har Slagteriet afviklet store arrangementer med flere tusinde besøgende. Det lykkedes således at gennemføre signaturarrangementer som eksempelvis to kuraterede designmarkeder, Halloween horror-event, den store Street Food Festival, samt en lang række nye initiativer som eksempelvis Sommer HANGOUT, Gadeidrætsfestival, Det Røde Telt, Drag Bingo, Fællesspisninger og en lang række spændende koncerter i Subhuset,” udtaler den nytiltrådte bestyrelsesformand Dorte-Pia Ravnsbæk. 

Den selvejende institution Slagteriet kunne i 2020 fremvise et overskud på DKK 1.445.986, der skyldes et mindreforbrug i løbet af året. I 2021 har institutionen derfor kunne anvende samme beløb på at foretage en række nødvendige og vigtige investeringer bl.a. i nyanskaffelser til lokaler og løsøre som eksempelvis borde, stole, køkkeninventar m.v. Indkøb der fremadrettet kan være med til at sikre en bæredygtig drift, da behovet for indleje kan minimeres. Institutionens Årsrapport for 2021, der netop er offentliggjort, udviser derfor et planlagt underskud på DKK 1.520.601, på grund af gennemførelsen af de budgetterede investeringer.

Udover de gennemførte investeringer, har den selvejende institution afholdt ekstraordinære udgifter på grund af de kommunale byggeprojekter i bygningerne på i alt DKK 140.980. Reelt balancerer den selvejende institutions egen drift i 2021 derfor med et lille overskud på DKK 20.379, hvilket ifølge bestyrelsesformanden er tilfredsstillende i et år, der har været påvirket af Corona-nedlukningen af samfundet. 

Stor opbakning fra fonde

I perioden hvor Slagteriet har været fysisk begrænset i 2021 på grund af Corona, har der i den selvejende institution fortsat været et stort fokus på projektudvikling og fundraising. Slagteriet er dermed lykkedes med at tiltrække eksterne fondsmidler på i alt DKK 5.229.000, der er fundraiset både til projekter og aktiviteter i 2021, men også til flerårige initiativer med afholdelse fra 2022-2024. 

Der er blandt andet bevilget penge til projekter som Ovation, KRAS, Street Tornado, Digital Strategi, Det Virtuelle Slagteri, Verdensmålsgavlene, Regionale Kulturcentre, Let’s Meat Kunstsaloner, Huskunstnerordningen m.fl.

Disse projekter spænder vidt, lige fra som Ovation og KRAS at være erhvervsfremmetiltag med udviklingsprogrammer, der hjælper kreative med at skabe en økonomisk bæredygtig forretning, til som Street Tornado at skabe bedre faciliteter for, og gratis aktiviteter med, gadeidræt, eller som Let’s Meat Kunstsaloner at sætte spot på aktuelle kunstpraksisser og skabe debat om produktionsvilkår for kreative erhverv i og uden for Holstebro. 

Projekterne er både med til at skabe aktiviteter og udvikling på Slagteriet, men i høj grad også at skabe brandingværdi for Holstebro som et kulturelt fyrtårn i regionen, og fungere som inspirationskilde for kulturelle aktører i hele landet. 

Bevillingsgiverne er eksempelvis Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, Region Midtjylland, Færchfonden og Købmand Hermann Sallings Fond m.fl. 

Kommentarer