Samfund

Skive med i nyt, bedre og langt billigere EU-udbud på telefoni-området

Foto: Telenor

Skive Kommune har deltaget i udformningen og evalueringen af et EU-udbud vedrørende telefoni og data. Det er sket i et samarbejde med Herning, Holstebro, Lemvig, Struer og Ringkøbing-Skjern kommuner. Det betyder, at Skive Kommune sparer cirka 750.000 kroner årligt, får bedre dækning, bedre mobiltelefonabonnementer og mulighed for et særlig moderne 5G-telefoninetværk.

Telenor skal fortsat sikre udbygning af mobildækningen til borgere, virksomheder og ansatte i Herning, Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkjøbing-Skjern og Skive kommuner. Det står klart efter, at de seks midt- og vestjyske kommuner for nyligt underskrev en ny fireårig kontrakt med teleselskabet ovenpå afholdelsen af et fælles telefoni-udbud. For Skive Kommunes vedkommende betyder det, at der dermed kan spares 750.000 kroner om året. Dækningen bliver også bedre, og som noget nyt etableres der i forbindelse med ordningen 5G-hotspots i de områder, hvor der samles mange mennesker.

– Vi er meget glade for, at vi i fællesskab har landet denne aftale. Den får betydning for alle brugere af Telenor her i kommunen, siger Peter Molbæk, der er IT- og digitaliseringschef i Skive Kommune.

5G-hotspots på vej

Det er tredje gang, at Telenor vinder opgaven. Ligesom tidligere inkluderer aftalen telefoni og bredbånd til de kommunalt ansatte, krav til indendørs og udendørs dækning på tværs af kommunegrænserne og som noget nyt nu også opstilling af 5G-hotspots.

– Vi har valgt det bedste bud ud fra dækning, pris og kvalitet og valget blev igen Telenor, som vi har været glade for og vi ser frem til at det fremtidige samarbejde specielt på området med 5G-hotspots, siger Poul Venø, IT og Digitaliseringschef i Herning Kommune og fælles talsmand for kommunerne i Midtvest-aftalen.

Siden det første udbud i 2014 har Telenor løbende udbygget mobilnetværket i området. Det betyder, at man i dag leverer langt over dækningskravene i de tidligere indgåede aftaler til gavn for kommunens medarbejdere og borgere og virksomheder, der benytter sig af Telenors master.

– Vi er meget stolte over endnu en gang at blive tildelt opgaven med at levere telefoni og gode forbindelser til vores kunder og de kommunalt ansatte i Midt- og Vestjylland. Gennem alle årene har vi haft et rigtigt godt og produktivt samarbejde med kommunerne i Midtvest-aftalen, der er et godt eksempel på et offentlig-privat partnerskab, som har været med til at fremtidssikre den digitale infrastruktur i området, siger Mikkel Kruse, erhvervsdirektør i Telenor Danmark.

Nye 5G-højhastighedszoner

Den nye kontrakt træder i kraft den 1. april 2023. Med den er der for første gang også indgået aftale om at oprette afgrænsede zoner med 5G-hotspots på udvalgte lokationer i kommunerne, hvor der jævnligt samles mange mennesker. På den måde er det muligt at sikre stabile og hurtige forbindelser, selv når der er mange koblet på netværket på samme tid i forbindelse med f.eks. events og lignende.

Derudover indeholder kontrakten ligesom tidligere år også en række dækningskrav, som vil medføre en fortsat opgradering af mobilnetværket i kommunerne. Det gælder bl.a. tilbagevendende krav om fortsat indendørsdækning på alle kommunale adresser og garanteret udendørsdækning i udvalgte geografiske zoner i de enkelte kommuner. Endelig er der igen også aftalt en pulje til etablering af mobilmaster, som kommunerne kan disponere over.

– Selvom det nu er tredje gang, at vi har vundet opgaven, betyder det ikke, at vi stopper med at investere i vores mobilnetværk i Midt- og Vestjylland – tværtimod. Derudover er vi også meget glade for at kunne tilføje 5G-hotspots som et nyt tiltag i tillæg til de øvrige dækningskrav, som vi i forvejen skal levere til kommunerne. Med opsætningen af 5G-hotspots kan borgerne se frem til meget hurtige forbindelser i de områder i kommunerne, hvor det er oplagt at placere udstyret som eksempelvis sportsstadions, koncertsteder, gågader osv., siger Mikkel Kruse, erhvervsdirektør i Telenor Danmark.

Kommentarer