Holstebro

Nytænkende alternativ til psykiatrisk indlæggelse

Foto: Holstebro Kommune

Regionspsykiatrien Vest og Holstebro Kommune samarbejder om “Midlertidige Psykiatriske Omsorgspladser” som alternativ til psykiatrisk indlæggelse. De foreløbige resultater er lovende.

Færre selvmordstruede. Færre tilfælde af selvskadende adfærd. Og færre med et problematisk forbrug af rusmidler. Dermed også færre indlæggelser i psykiatrien. En midtvejsstatus af et projekt med Midlertidige Psykiatriske Omsorgspladser (MPO) viser positive resultater.

Social og Sundhed i Holstebro Kommune og Regionpsykiatrien Vest har fået 4,98 mio. kroner fra Socialstyrelsen til det 1½-årige projekt. Formålet er at tilbyde et alternativ til indlæggelser og forebygge genindlæggelser i regionpsykiatrien.

Der er bl.a. etableret to midlertidige psykiatriske omsorgspladser på Specialcenter Skovvang, hvor målgruppen kan få et ophold af op til otte ugers varighed. Projektet startede i 2021 og løber frem til oktober 2022.

Erfaringerne i projektet er, at målgruppen ofte udvikler sig bedst, når de befinder sig i en tryg ramme, der giver ro og har fokus på basal omsorg med et minimum af krav. Om baggrunden for projektet fortæller socialchef i Holstebro Kommune, Anette Holm:

– Vi lod os inspirere af de midlertidige kommunale opholdspladser på det somatiske område. Sammen med regionspsykiatrien vil vi udvikle en ny og anderledes indsats for en borgergruppe, som ikke har tilstrækkelig glæde af de nuværende tilbud. Vi vil skrue op for omsorgen.

I projektet får borgere med både en sindslidelse og et forbrug af rusmidler hjælp af sygeplejersker fra Regionpsykiatrien Vest og Social og Sundhed i Holstebro Kommune. Det er et udbygget samarbejde. Og det skal ses som en pendant til de midlertidige opholdspladser på sundhedsområdet.

Omsorg i fokus

Omdrejningspunktet i projektet er at forebygge psykiatriske indlæggelser og/eller tilbyde støtte, når borgere udskrives fra psykiatrisk indlæggelse. Projektet har to spor:

  • Midlertidige Psykiatriske Omsorgspladser
  • En opsøgende, forebyggende indsats.

De to spor gør det muligt at hjælpe borgerne dér, hvor de opholder sig. Det kan enten være på en midlertidig psykiatrisk omsorgsplads på Specialcenter Skovvang i Holstebro. Eller i eget hjem, på væresteder, biblioteket og andre steder. Indsatsen bygger på nærvær, god tid, fleksibilitet og borgernes individuelle behov.

Søren, som har været indskrevet i projektet på en omsorgsplads, fortæller:

– Jeg følte mig tryg og fik hjælp til mange ting, som jeg havde mistet overblikket over. Det handlede om, hvad jeg havde brug for. Fællesskabet og samværet med de andre borgere var rigtig godt. Det gav ligesom et positivt skub oven i alt det andet.

Mere sammenhæng og lighed

Ofte har borgergruppen mistet og opgivet overblikket over deres liv. De har brug hjælp til at blive udredt, velmedicineret og opnå en forbedring i deres helbreds- og sundhedstilstand. Det kan projektet være med til at sikre.

– Psykiatrien er generelt under pres, og det er gruppen af borgere med både sindslidelser og et overforbrug af rusmidler også. Derfor er det vigtigt, at vi nytænker indsatsen, og i Social og Sundhedsudvalget er vi glade for at se, at den viser gode resultater, siger udvalgets formand Jens Kristian Hedegaard.

Medarbejderne i MPO koordinerer borgernes kontakt til forskellige instanser. De kan ledsage borgerne til møder, samtaler og undersøgelser i fx Regionspsykiatrien Vest. Borgerne skal opleve, at hjælpen bliver mere samstemt og sikrer mere lighed i sundhed.

Siden projektets start har 40 borgere været indskrevet i projektet. Heraf har 16 været indskrevet på en omsorgsplads. Fagprofessionelle, som arbejder med eller kommer i kontakt med personer i målgruppen til projektet, kan henvende sig til projektet med henblik på en indsats for en specifik person.

  • Projektets fulde navn er ‘Midlertidig Psykiatrisk Omsorgsplads og Fra Zoneindsats til Samstemt forløb’.
  • Fokus er på fleksibilitet, hastighed og smidighed, så de mest udsatte mennesker kan få hjælp, når og hvor den behøves.

Kommentarer