Erhverv

Liselotte Keld Blokkebak bliver ny chef for sprogcenteret.

Foto: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Virksomhederne kan selv være med til at uddanne den arbejdskraft, de får brug for. Otte ud af ti nyuddannede faglærte finder nemlig deres første job i samme virksomhed, som de stod i lære i, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

83 procent af nyuddannede faglærte forbliver i den virksomhed, som de stod i lære i. Ser man seks måneder frem, er seks ud af ti stadig ansat i samme virksomhed, hvilket svarer til 65,6 procent, det viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,

”Otte ud af ti nyuddannede faglærte finder deres første job i samme virksomhed som de stod i lære. Efter seks måneder er mere end seks ud af ti stadig ansat. Det er positivt, at så mange virksomheder får glæde af de lærlinge, de selv uddanner,” siger Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Man er særligt god til at fastholde lærlinge inden for blandt andet offentlig administration, finansiering, forsikring og industrien, hvor mere end 70 procent af lærlingene forbliver ansat i virksomheden seks måneder efter endt uddannelse.

Færre lærlinge forbliver i for eksempel byggeriet. Kun 61,7 procent bliver ansat i virksomheden seks måneder efter endt læreperiode.

”Det er bemærkelsesværdige resultater, fordi industrien typisk tager færre lærlinge end virksomheder inden for for eksempel byggeriet. Men som analysen viser, er de gode til at fastholde dem. Man kan sige, at byggeriet tager et relativt stort ansvar for at uddanne lærlinge, men er mindre gode til at beholde dem efter endt uddannelse,” siger Mie Dalskov Pihl.

Færrest lærlinge bliver i virksomheden i brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri (48,0 procent) efterfulgt af erhvervsservice (53,5 procent) og kultur, fritid og anden service (52,9 procent).

Lærlinge er en nøgle til arbejdskraftmangel

Mange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, og frem til 2030 er der udsigt til en stor mangel på faglært arbejdskraft.

”Selvom køen af elever, der mangler en læreplads, er blevet mindre, er der stadig omkring 4.200, der på nuværende tidspunkt mangler en læreplads i en virksomhed. Det er en unik mulighed for virksomhederne til selv at afhjælpe den arbejdskraftmangel, de taler om. En oplagt vej til at skaffe den faglærte arbejdskraft er selv at uddanne flere lærlinge. Vi kan se, at det betaler sig,” siger Mie Dalskov Pihl.

”Vores analyse viser tydeligt, at hvis de store virksomheder tog flere lærlinge, så ville de i højere grad selv løse udfordringen med mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft. Med andre ord overser mange store virksomheder det potentiale, der ligger i at tage flere lærlinge,” siger Mie Dalskov Pihl.

Kommentarer