Holstebro

Hovedvej ved Holstebro skal have ny asfalt

Den nuværende asfalt er slidt og trænger til at blive udskiftet. Arkivfoto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet udskifter fire kilometer slidt asfalt på Viborgvej mellem Sletten og motorvejen ved Holstebro.

Arbejdet begynder mandag den 5. september og forventes at tage omkring fire uger.

Sådan foregår arbejdet

Først bliver den gamle belægning affræset, så vi kan udføre lokale reparationer i den underliggende belægning. Derefter bliver der udlagt en ny asfaltbelægning, og til slut får strækningen et frisk lag vejstriber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Information til trafikanterne

Vejarbejdet er opdelt i tre delstrækninger og kommer til at foregå i dagtimerne. Dog vil arbejdet på de to berørte rundkørsler blive udført i aften- og nattetimerne.

For trafikanter betyder det, at de skal passere strækningen ved hjælp af omkørsel og signalregulering.

På strækningen vest for Mejrup bliver vejen spærret, og der vil være omkørsel via Sletten. Det samme er tilfældet for strækningen gennem Mejrup by, hvor der vil blive etableret omkørsel via Elkjærvej/Store Claus, mens der på strækningen øst for Mejrup bliver indført signalregulering. Beboere på de spærrede strækninger har adgang med forsigtig kørsel i arbejdsområdet.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Kommentarer