Erhverv

Holstebrofirma sender nødhjælpsudstyr til Ukraine og andre brændpunkter

Sisse Lind Pedersen, AP Services -Holstebro

Krig i Østeuropa fører til oprustning, og det skaber ny vækst hos AP Services i Holstebro, der er i gang med at udvikle nye produkter og gør klar til at ansætte flere

Ægteparret Sisse og Allan Pedersen er hjerteløbere og fik for nylig en alarm. De glædede sig over, at de sammen med andre fik genoplivet personen. Men bagefter glædede de sig også over, at de i både ambulance og lægehelikopter så udstyr fra deres firma, AP Services.

Virksomheden sælger nærmest alt fra forbindinger til mobile operationsstuer. Sygeplejerske Sisse Lind Pedersen og paramediciner Allan Pedersen har med deres faglige baggrund over 20 år opbygget AP Services, der leverer præhospitalt udstyr, rådgivning og træning.

I øjeblikket går mange af deres varer til Ukraine. Virksomheden har blandt kunderne både FN og EU. De sælger også, når private firmaer og velhavere gerne vil give udstyr til det krigshærgede land. Danmark og andre lande vil bruge flere penge på forsvaret, og det vil uvægerligt give vækst hos et firma, der har militær og beredskab som store kunder.

Omsætningen hos AP Services eksploderede, da corona brød ud. Firmaets opbygning gjorde, at den var forberedt på sådan en pandemi. Indehaverne havde forbindelse til producenter af værneudstyr, og AP Services var den ene af kun tre firmaer, som leverede masker, dragter og andet grej til Nato.

– Når vi får vækst, er det tit på en trist baggrund med katastrofer eller andre begivenheder. Men så er det godt, at vi kan levere det udstyr, der redder liv. Vi har aldrig satset på vækst, men på at kunne gøre en forskel, siger administrerende direktør Sisse Lind Pedersen.

AP Services beskæftiger i øjeblikket 15 personer, men gør klar til at ansætte flere. I den sidste tid har virksomheden beskæftiget flere ukrainere. De er med til at pakke udstyr, som går til deres hjemland. Virksomheden har også haft besøg af borgmesteren i den ukrainske storby Odessa. AP Services importerer mange af sine varer, men er nu også begyndte at udvikle og designe egne produkter under mærket Norse Rescue – nordisk redning.

De to stiftere har for nylig solgt en lille andel af virksomheden til Anders Hedeholm Lindhardsen, der tidligere var medindehaver af Holstebro-virksomheden Creativ Company. Sisse og Allan Pedersen havde ikke brug for en kapitalindsprøjtning, men for viden til at løfte organisationen.

– Det er fantastisk, at vi i Holstebro har en virksomhed, der i krisesituationer har stor betydning ude i verden, siger Anders Hedeholm Lindhardsen, der nu virker som bestyrelsesformand i AP Services.

Natallia Kushnir og Sisse Lind Pedersen, AP Services – Holstebro. Pressefoto

Kommentarer