Tvis

Holstebro får fælles elevråd

Foto: Holstebro kommune

Et nyt, fælles elevråd på tværs af kommunens folkeskoler skal give eleverne en stemme og være sparringspartner for politikerne i Holstebro Kommune.

Eleverne i Holstebro Kommunes folkeskoler får fremover en fælles stemme og dermed mulighed for at bidrage med børn og unges perspektiver, når det handler om deres egen skoledag. 

Der er nemlig udsigt til, at der bliver oprettet et fælles elevråd for kommunens folkeskoler. Det har Børne- og Familieudvalget netop besluttet på et møde, hvor rammerne for det fælles elevråd blev drøftet. 

Det fælles elevråd skal ud over at fungere som talerør for børn og unge være med til at inspirere på tværs og understøtte de enkelte elevråd på alle skoler. Samtidig kan det være sparringspartner for politikerne i Børne- og Familieudvalget, som dermed også kan høre børn og unges perspektiver, når det er relevant. 

– Demokrati er ikke kun noget for os politikere. Tværtimod er det vigtigt for udvalget, at der både bredt og lokalt bliver arbejdet med at inddrage børn og unge i beslutningerne omkring deres dagligdag. Det håber vi, at det fælles elevråd kan være katalysator for, og vi ser frem til at komme i gang med samarbejdet, siger Klaus Flæng, formand for Børne- og Familieudvalget.

Stor opbakning

Hvert elevråd på kommunens folkeskoler kan vælge to repræsentanter til det fælles elevråd, som skal mødes fire gange om året samt efter behov. Det er Holstebro Ungdomsskole, som skal drive det fælles elevråd.

Repræsentanter fra alle elevråd har tidligere været indbudt til en visionsdag for etablering af det fælles elevråd. Her var der stor opbakning til idéen.

Etableringen af det fælles elevråd tager udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets målsætning om, at børn og unges perspektiver skal sætte retning for arbejdet med Børne- og Ungepolitikken i 2023 og 2024. 

Kommentarer