Tvis

Energisparetiltag i Holstebro Kommune

Holstebro Rådhus. Foto: Holstebro Kommune

Den 1. oktober sænker Holstebro Kommune temperaturen i mange af de kommunale bygninger. Samfundsansvar og økonomiske interesser ligger bag tilslutningen til regeringens anbefalinger.

– Energikrisen rammer bredt, og det skal vi naturligvis også forholde os til i Holstebro Kommune. Vi har en åbenlys interesse i at bidrage med vores adfærd til, at forsyningerne rækker bedst muligt, så vi ikke overbelaster forsyningsnettet, siger kommunaldirektør Lars Møller.

Holstebro Kommune læner sig op ad regeringens anbefalinger om at spare på energien. 

– Derfor sænker vi temperaturen til 19 grader i de fleste kommunale bygninger med undtagelse af fx børneinstitutioner, plejecentre og specialinstitutioner. Det sker fra 1. oktober. Vi vil desuden sammen med vores medarbejdere arbejde på at undgå alt unødvendigt strømforbrug. Det er vi ved at se på, siger Lars Møller. 

Følger ministeriets anbefalinger

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har udsendt deres anbefalinger til kommunerne om konkrete energisparetiltag i relation til den aktuelle usikkerhed i forhold til forsyningssituationen hen over vinteren.

Med udgangspunkt i ministeriets anbefalinger vælger kommunen derfor at fastsætte følgende temperaturer for Holstebro Kommunes driftsbygninger fra 1. oktober:

  • Børneinstitutioner 22 grader
  • Skoler 19 grader
  • Idrætshaller 17 grader
  • Øvrige lokaler og adm. 19 grader

Der vil være områder, fx plejecentre og specialinstitutioner, der er undtaget fra at skulle sænke temperaturerne.

Holstebro Kommune har allerede gjort meget for at spare på energien, og man er fx i fuld gang med udskiftningen af LED-pærer i fx gadelamper. 

– Vi er i gang med at gennemgå, om der er flere områder, hvor vi kan medvirke til at sænke elforbruget. Alt sammen i bestræbelserne på at kunne sænke vores samlede energiforbrug, fortæller Lars Møller.

Holstebro Kommune opfordrer borgerne til at følge Energistyrelsens spareråd. Borgere og virksomheder kan finde råd og vejledning til energibesparende tiltag på hjemmesiden SparEnergi.dk

Kommentarer