Samfund

Ekspertudvalg: Behov for nye transportløsninger i hele landet – men særligt i landdistrikterne

Transportminister Thomas Danielsen (V). Foto: Marie Hald

Ekspertudvalget om kollektiv mobilitet i hele Danmark har afleveret deres første delrapport med analyser af den kollektive transport og ideer til at binde landet bedre sammen.

Ekspertudvalget om kollektiv mobilitet i hele Danmark har med deres første delafrapportering lavet en kortlægning af rejsemønstrene på tværs af land- og byområder. Analysen viser, at der er behov for at tænke nyt i forhold til, hvordan man løser transportopgaven i de forskellige egne af landet. Udvalget kommer på den baggrund med en række nye ideer til mere fleksible løsninger for danskerne ikke mindst i landdistrikterne. 

– Gode mobilitetsmuligheder i hele landet forudsætter, at der fortsat er et hovednet af tog- og buslinjer, som understøtter, at danskerne hurtigt og effektivt kan komme på tværs af landet og mellem by og land. Samtidig peger vores analyser på, at det ikke er økonomisk eller klimamæssigt bæredygtigt at løse transportbehovet i tyndere befolkede områder alene med de traditionelle rutebundne løsninger. Der er behov for også at bringe andre transportløsninger i spil i særligt landdistrikterne og i de mindre byer. Det kan både være løsninger, der er mere fleksible og brugerdrevne løsninger. Vi har peget på forskellige løsninger, der kan være perspektiver i, her i første fase. Dem skal vi nu kigge nærmere på, siger formand for ekspertudvalget Helga Theil Thomsen.

Delafrapporteringen indeholder et idekatalog med input til løsninger, der kan binde landet bedre sammen. Løsningerne spænder fra mere fleksible løsninger, som bus-på-bestilling, mere lempelige rammer for privat betalt kørsel på landet og mulighed for at bruge samkørsel som en del af den kollektive transport. Der peges også på løsninger som frivilligbusser, øget udbredelse af delecykler også uden for de større byer, fokus på udvikling af de trafikale knudepunkter og andet. 

Transportminister Thomas Danielsen (V) ser frem til det videre arbejde:

– Det er en meget solid og grundig start på arbejdet med at sikre bedre kollektiv mobilitet i alle dele af landet. Kortlægningen viser med al tydelighed, at der er dele af landet, som i dag har brug for bedre løsninger, og at der er brug for at tænke ud af boksen. Nu har vi en klar ramme at tale ud fra og en række ideer, hvor jeg ikke på forhånd vil udelukke noget. Jeg håber, det vil give plads til en god diskussion, mens udvalget arbejder videre frem mod den endelige rapport, der kommer omkring årsskiftet, siger Thomas Danielsen. 

Udvalget vil i fase 2 arbejde videre med prisfastsættelsen og driftsøkonomien i den kollektive transport. Fase 3 vil indeholde udvalgets anbefalinger, herunder anbefalinger i forhold til organisering, lovgivning med videre.

Kommentarer